แบนเนอร์-ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมประชุม Case Conference

ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมประชุม Case Conference

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 คลินิกรักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์ Smile & Smart Center จัดประชุม Case Conference โดย อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี นำประชุม มีพยาบาล อาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วม 18 คน

ที่ประชุมร่วมหารือวิธีการดูแลนักศึกษากรณีมีปัญหาสุขภาพจิตที่ซ้บซ้อน ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำฐานข้อมูล การมีช่องทางและวิธีการส่งต่อและการดูแลรอบค้านร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้องทั้งจากคลีนิกรักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ คลินิกเพื่อใจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ Smile & Smart Center และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญคือสำนักวิชาโดยให้ประสานตรง
กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละสำนักวิชา

โดยทั้งนี้จะมีการประชุมหารือ case conference ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิตอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.