ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

ประชุมหน่วยงานรับนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้จัดประชุมตัวแทนห

ประชุมหน่วยงานรับนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ขอแจ้งกำหนดการดำเนินกา

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ดำเ

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

เปิดระบบจองคิวสัมถาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป

เปิดระบบจองคิวสัมถาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ท

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

#โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ระยะที

รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” Read More »

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ อาค

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 Read More »

กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2563

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.

กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2563 Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »