กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2563

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 2/2563 ในระบบ E-studentloan ***ตั้งแต่วันที่ 10-13 พ.ย 2563*** รายละเอียดการกรอกข้อมูลตามไฟล์ที่แนบ

ขอให้ดำเนินการจองคิว ตั้งแต่วันที่ 10-13 พ.ย 2563 (ระบบจองคิวปิด เวลา 12.00 น.ของวันที่ 13 พ.ย 63 )

http://dsaapp.wu.ac.th/Queue

กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันวงเงินกู้ ภาค 2/2563
วันที่ 14-15 พ.ย 2563 ( 09.00- 16.30 ) กยศ.
ประเภทผู้กู้ กยศ.ต่อเนื่อง มวล.และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาและสถาบันอื่น และผู้กู้ กยศ.รายใหม่

วันที่ 16-17 พ.ย 2563 (16.00-20.00 ) กรอ.
ประเภทผู้กู้ กรอ.รายใหม่ และ กรอ.ต่อเนื่อง

หมายเหตุขอให้นักศึกษาเข้าระบบจองคิวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. นี้ค่ะ
**สิ่งที่ต้องดำเนินการ **

  • เข้าจองคิวในระบบ ตาม วัน เวลา ที่กำหนด
  • เข้ากรอกข้อมูลในระบบ e-studentloan.or.th ภาค 2/2563
  • นักศึกษาผู้กู้ต่อเนื่องจาก มวล. ทั้ง กยศ.และ กรอ. ให้นำสำเนาแบบยืนยันของภาคการศึกษาใดก็ได้ที่เริ่มกู้จาก มวล. เพื่อเป็นหลักฐานในการกรอกวันที่ทำสัญญา
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่จะแจ้ง วันที่ทำสัญญา ในวันที่มาพิมพ์แบบยืนยันค่ะ ( ไม่ต้องนำสำเนาแบบยืนยันมา )
    #นักศึกษาที่ไปฝึกงานและไปสหกิจศึกษา เอกสารที่ส่งกลับมางานทุนฯ ทุกคนต้องแนบ สำเนาบัตรประชานชน คนละ 2 ชุด พร้อมสำเนาถูกต้อง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.