ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญก […]

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560 Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนต

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครน

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walaikl

เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

“ทีมคนใต้ขาม A” จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง

     ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์ก

“ทีมคนใต้ขาม A” จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย” Read More »

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโคร

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส Read More »