เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานอย่างรู้คุณค่าในหน่วยงาน และหอพัก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานให้แก่ทั้งบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้จัดการอบรมสำหรับนักศึกษา ในชื่อ Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 7 เพื่อการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ของนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของปัญหาด้านพลังงาน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานนำไปสู่การประหยัดพลังงานที่เหมาะสม

นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับคะแนน Passport ความดี (ขณะนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาจำนวนคะแนนที่จะได้รับ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.