เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walaiklak Award" จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงในสังคมโดยรวม

โดยสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เป็นคนดี มีความสุข สามารถเกื้อกูลส่วนรวมตามแนวพระราชดำริขิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ และเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walailak Award" ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามไฟล์ใบเสนอชื่อที่แนบมากับข่าวนี้ โดยสามารถเสนอชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งมายัง งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา (กรรมการและเลขานุการ) โทร. 3166-67

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.