ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ประชุม กยศ. ปีการศึกษา 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริห […]

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ประชุม กยศ. ปีการศึกษา 2561 Read More »

สัมมนาองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการองค์การบริหาร องค์

สัมมนาองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

สัมมนาแผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดสัมมนาแผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษ

สัมมนาแผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 Read More »

ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฝึกฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หั

ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฝึกฯ Read More »

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560 งานบริการสวัสดิการ ส่วน

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเล

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเวทีสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช

นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา นายสุริย

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเวทีสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช Read More »

สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดการสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อร

สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Read More »