สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา ที่นักศึกษาควรทราบก่อนรับการรักษาพยาบาล

  1. กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ได้ดำเนินการเปลี่ยนสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเดิมเป็นโรงพยาบาลท่าศาลาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  2. กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) เดิม ไม่ต้องการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา เมื่อรับบริการจากโรงาพยาบาลท่าศาลา ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
  3. กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิเบิกได้  ให้ใช้สิทธิเบิกได้จากบิดามารดา(บิดามารดาทำงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) เมื่ออายุครบ 20 ปี ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประกันสุขภาพเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา    
  4. กรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทุกกรณี มหาวิทยาลัยมีประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
  5. กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิประกันสังคม ผ่านการทำงานเป็นลูกจ้าง (ถ้าต้องการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมเป็นบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ให้ไปยกเลิกสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาทุกคนไปโรงพยาบาลท่าศาลาให้ยื่นบัตรประชาชนทุกและบัตรนักศึกษาด้วยทุกครั้ง(บัตรประชาชนแทนบัตรทองในการรับบริการตรวจรักษา)
  2. นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)เดิม เป็นโรงพยาบาลท่าศาลา ติดต่อที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( www.nhso.go.th) 
  3. นักศึกษาที่ต้องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุทุกกรณี ติดต่อที่งานบริการสวัสดิการ(ฝั่งงานทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

รายละเอียดการใช้บริการ เอกสารที่ต้องใช้ ศึกษาได้จากเอกสารแนบข่าวนี้ — > เอกสารแนบข่าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.