ปิดหอพักและคืนห้องพัก หอพักลักษณานิเวศ ปีการศึกษา 2564

ปิดหอพักและคืนห้องพัก หอพักลักษณานิเวศ ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการบริการหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานหอพักนักศึกษาจึงกำหนดวันปิดหอพักและการคืนห้องพัก
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1.ปิดหอพัก
1.1 ปิดหอพักวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
1.2 นักศึกษาทุกคนต้องดำเนินการตามขั้นตอนการคืนห้องพัก
1.3 หากนักศึกษามาขนย้ายสัมภาระแล้วเดินทางกลับไม่ทัน สามารถขออนุญาตพักในหอพักได้ 1 คืน

2.การคืนห้องพักและขนย้ายสัมภาระของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถคืนห้องพักและขนย้ายสัมภาระ ได้ตั้งแต่วันนี้-19 เมษายน 2565 ในเวลาทำการปกติ(เว้นวันหยุดราชการ) โดยต้องนัดหมายและแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทางการจองของแต่ละหอพัก

ขั้นตอนการคืนห้องพัก ปีการศึกษา2564
นักศึกษาทุกคนที่คืนห้องพัก ดำเนินการดังนี้
1. ทำความสะอาดห้องพัก จัดเก็บและขนย้ายสัมภาระตามที่หอพักกำหนด
2. ทำความสะอาดห้องในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมของห้องตามที่มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
3. คืนกุญแจห้องพัก
4. แจ้งเช็คเอาท์ผ่านฟอร์มที่กำหนด

นักศึกษาที่คืนห้องพักคนสุดท้ายของห้อง ต้องดำเนินการ (ตัวแทนห้องรับทราบผลการคืนห้องพัก) ดำเนินการดังนี้
1.นัดหมายตรวจคืนห้องพักล่วงหน้า 1-2 วัน ผ่านช่องทางการจองของแต่ละหอพัก
2.ตรวจสอบความสะอาดก่อนคืนห้องพักอีกครั้ง
3.รับการตรวจคืนห้องพักตามวัน-เวลาที่นัดหมาย
4.ที่ปรึกษาตรวจคืนห้องพักพร้อมกับตัวแทนห้อง หากไม่ผ่าน ต้องแก้ไขจนผ่านเกณฑ์
5.ตัวแทนห้องลงชื่อรับทราบผลการตรวจคืนห้องพัก

3.แนวปฏิบัติการคืนห้องพัก ในปีการศึกษา 2564
3.1 กรณีนักศึกษาไม่ได้อยู่หอพักมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
1. นักศึกษาดำเนินการคืนห้องพักตามขั้นตอนการคืนห้องพัก
2. นักศึกษาขนย้ายสัมภาระทั้งหมดออกจากหอพัก และไม่อนุญาตให้วางสัมภาระในหอพักทุกกรณี

3.2 กรณีนักศึกษาได้สิทธิ์ในการอยู่ห้องพักเดิม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
1. นักศึกษาดำเนินการคืนห้องพักตามขั้นตอนการคืนห้องพัก
2. นักศึกษาสามารถวางสัมภาระในครุภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ ในปีการศึกษา 2565 *หากครุภัณฑ์ชุดที่นักศึกษาเลือกไว้ไม่ว่าง ให้วางของใน ณ จุดวางสัมภาระที่หอพักกำหนด ห้ามวางของในครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของตนเองในปี 2565 โดยเด็ดขาด*

3.3 กรณีนักศึกษาไม่ได้อยู่ห้องพักเดิม ในปีการศึกษา 2565
1. นักศึกษาดำเนินการคืนห้องพักตามขั้นตอนการคืนห้องพัก
2. นักศึกษาต้องย้ายสัมภาระออกจากห้องพักเดิม
3. นักศึกษาสามารถขนย้ายสัมภาระเข้าไปห้องที่ได้รับสิทธิ์ ในปีการศึกษา 2565 ได้ในกรณีที่ห้องพักนั้นตรวจคืนห้องเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. หากไม่สามารถย้ายสัมภาระเข้าห้องพักในปีการศึกษา 2565 ได้ นักศึกษาต้องวางสัมภาระในห้องวางสัมภาระที่หอพักจัดไว้ให้
5. อนุญาตให้นักศึกษาวางสัมภาระในห้องกิจกรรมที่กำหนด โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรและต้องรับคืนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

[button color=”red” size=”medium” link=”https://sites.google.com/mail.wu.ac.th/12565/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81″ icon=”” target=”true”]เกณฑ์การตรวจคืนห้องพัก คลิก[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1oOPZoiZWfUYozzoyyUd8vXXFQvkk4vKb16kOcqi0MWoJxg/viewform?usp=sf_link” icon=”” target=”true”]แจ้งออกจากหอพัก (Check out) คลิก[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.