Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 และขอเชิญประชุม

ตามที่ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ผ่อนผันนั้น ปรากฏว่า มีนักศึกษายื่นคำร้องทั้งสิ้น 256 คน รายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตัวในการผ่อนผันเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟัง “สัสดีพบนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร” ในวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 โดยพร้อมเพรียงกัน หมายเหตุ ;นักศึกษาคนใดที่เข้าเกณฑ์ต้องผ่อนผันฯ และยังไม่ได้ดำเนินการ ให้มาติดต่อที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรีด่วนค่ะ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันฯ 2561

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »

วิธีปรับเว็บ WordPress ที่ใช้ Theme Sahifa เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชการที่ 9

เนื่องในช่วงที่รัฐบาลรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐแสดงความไว้อาลัย ก่อนพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกของหน่วยงานที่ใช้ WebTool : WordPress ที่ใช้ธีม Sahifa พัฒนาเว็บไซต์องค์กร จึงขอแจ้งวิธีการในการปรับเว็บไซต์ให้แสดงสี ขาว-ดำ อย่างง่าย ดังนี้ 1. ทำการ ยกเลิกการใช้เครื่องมือเขียนเนื้อหา CKEditor ไปที่ Plugins > Installed Plugins 2. คลิ้ก Deactivate ที่ Plugin ชื่อ CKEditor for WordPress 3. ที่เมนู Appearance > Widgets 4. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าในส่วนของ Widgets 5. เลือกที่ Widgets ชื่อ Text เพื่อกำหนดสคริปเพิ่มเติม 6. คลิ้ก Widget Text และเลือกส่วนที่จะเพิ่ม …

Read More »