ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1 […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566 Read More »

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา (Tutor) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรา

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา (Tutor) ปีการศึกษา 2565 Read More »

ลำดับการเลือกห้องพัก และช่องทางการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่ได้สิ

ลำดับการเลือกห้องพัก และช่องทางการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับการเรียก

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาจะดำเนินการคัด

ประกาศรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับการเรียก Read More »

อธิการบดีเชิญผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีเชิญผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมปร

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย” Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนประชาสัมพันธ์โครงการสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักศึกษาส่งทีมเข้าร่ว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนประชาสัมพันธ์โครงการสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 20

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับการท่องเ

ขอเชิญร่วมประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 20 Read More »