ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา เปิ […]

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Read More »

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564-03

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ประชุมนักศึกษาทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21

งานบริการสวัสดิการ โดยงานทุนการศึกษา ร่วมกับ งานแนะแนว

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ประชุมนักศึกษาทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา

ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ดำเ

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ประกาศ เรื่อง การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษาจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่ว

ประกาศ เรื่อง การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 3/2563

งานบริการสวัสดิการ โดยงานทุนการศึกษา ร่วมกับ งานแนะแนว

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 3/2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้ เตรียม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เป

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563 Read More »

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการสวัสดิการ (ท

ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 Read More »