ประกาศ เรื่อง การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษาจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการติด/แพร่เชื้อ จึงขอกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ ดังนี้

1. นักศึกษาที่อยู่ที่มหาวิทยาลัย ไม่ได้กลับบ้าน ให้มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ส่วนกิจการนักศึกษา ตามวันที่และเวลาที่ได้จองคิวสัมภาษณ์ไว้ โดยให้สวมหน้ากากอนามัยและมาวัดอุณหภูมิที่ส่วนกิจการนักศึกษาทุกคน

2. นักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจ หรือ ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่ม สัมภาษณ์ทุนทั่วไป (ม.วลัยลักษณ์) เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกเข้าสัมภาษณ์ ร่วมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวันสัมภาษณ์

กรณีนักศึกษาที่ได้จองคิวสัมภาษณ์ไว้ และเลือกรูปแบบ มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แต่ขณะนี้ได้กลับบ้านไปแล้วไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนมาสัมภาษณ์ออนไลน์ และเข้ากลุ่ม Facebook ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075-673148 (ภายใน 73148)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.