ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

  • ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้
    เตรียมสำเนาสมุดบัญชี ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเอง โดยให้ใช้บัญชีของธาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลาเท่านั้น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
  • เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301
    * เวลา 16.30 น. ตรวจอุณหภูมิ วัดไข้
    * เวลา 17.00 น. เริ่มประชุม
    (นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19)

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่า”สละสิทธิ์”การรับทุนในครั้งนี้ ยกเว้นได้มาแจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้า

[button color=”red” size=”medium” link=”https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นภาค-3-63.pdf” icon=”” target=”true”]รายละเอียด[/button]

กรณีนักศึกษาออกสหกิจฯ/ ฝึกงาน ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง

คุณขวัญใจ นัคราเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนกิจการนักศึกษา)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
(วงเล็บมุมซองด้วยว่า “ทุนผลการเรียนดีเด่น”)

ให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การรับทุนในครั้งนี้

หากนักศึกษามีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 075-673148 หรือ โทรภายใน 73148

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.