ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม"

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม จัดโ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม” Read More »

รัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024

ด้วยรัฐบาลแคนนาดาได้เสนอมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024 Read More »

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ World Class University

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ World Class University

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) เชิญชวนนัก

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ World Class University Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้เชิญชวนเสนอรายชื่

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว “การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธร

เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว “การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” Read More »

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ "Hope Scholarship" ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ “Hope Scholarship” ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรเพื่อสาธารณป

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ “Hope Scholarship” ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Read More »

รับสมัครองค์การนักศึกษา

เลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ

เลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

ประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตก

ประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย Read More »