ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้เชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และ มีศิษย์เก่าที่เสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

  • ด้านความความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน จำนวน ๑๙ คน
  • ด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม จำนวน ๗ คน
  • ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม จำนวน ๑๑ คน
  • ด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน ๔ คน

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามประกาศ เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีและหน้าที่การงาน
       ๑.๑ นายแพทย์ภูริวัจน์ คำแหง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
       ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน สำนักวิชาการจัดการ
๒. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
      นายแพทย์สิริวุฒิ กิตติโพธินันท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
๓. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
       ๓.๑ นายวีระพงษ์ วรประโยชน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
       ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชสหเวชศาสตร์
๔. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
       นางสาวกฤษณา ละอองสุวรรณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.