ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังห […]

ขอเชิญประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี Read More »

ขอเชิญประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปร

ขอเชิญประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต Read More »

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการตรวจ

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ

ตามที่ ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบของม

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ Read More »

ขอเลื่อนการอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน 2560

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ได้เปิดอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับ

ขอเลื่อนการอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน 2560 Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโคร

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ Read More »

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพ

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559 Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแบบ Smart”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแบบ Smart” Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษารับฟังปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยสู่ระดับสากล”

ขอเชิญชวนนักศึกษารับฟังปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยสู่ระดับสากล” Read More »