ข่าวกิจกรรม

ประชุมหน่วยงานรับนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้จัดประชุมตัวแทนห […]

ประชุมหน่วยงานรับนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 Read More »

เปิดตลาดจันทร์ประดู่ “ตลาดปลอดภัย” รับเปิดภารคเรียน 3/2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่ว

เปิดตลาดจันทร์ประดู่ “ตลาดปลอดภัย” รับเปิดภารคเรียน 3/2563 Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ดูแลนักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

ส่วนกิจการนักศึกษาตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อคัดกรอ

ส่วนกิจการนักศึกษาตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ดูแลนักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัย Read More »

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่งดี มีความสุข

ศูนย์ Smile & Smart Center ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมก

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่งดี มีความสุข Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศิษย์เก่า รุ่นที่ 5

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ส่วนกิจการนักศึกษาและงานศิษย์เก

ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 Read More »

กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า” : อธิการบดีพบ พนักงาน กนศ.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธ

กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า” : อธิการบดีพบ พนักงาน กนศ. Read More »

ทีมนักศึกษาออกแบบภายใน สถาปัตย์ฯ มวล. ร่วมนำเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์ติว (Tutor Center)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาล

ทีมนักศึกษาออกแบบภายใน สถาปัตย์ฯ มวล. ร่วมนำเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์ติว (Tutor Center) Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ดำเ

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเยี่ยมนักศึกษาระหว่างสังเกตอาการโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้า

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเยี่ยมนักศึกษาระหว่างสังเกตอาการโรคโควิด-19 Read More »

กรรมการวินัยนักศึกษาหอพักกวดขันวินัยนักศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2564 ส่วนกิจการนักศึกษา โดย นายปิยวัชน

กรรมการวินัยนักศึกษาหอพักกวดขันวินัยนักศึกษา Read More »