ข่าวสุขภาพ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรม […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต Read More »

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการตรวจ

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโคร

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ Read More »

ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการรับบริการตรวจรักษาที่ รพ.ท่าศาลา ของนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองของ รพ.ท่าศาลา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ตกลงกับโรงพยาบาลท่

ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการรับบริการตรวจรักษาที่ รพ.ท่าศาลา ของนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองของ รพ.ท่าศาลา Read More »

แจ้งสถานพยาบาลปิดทำการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยพยาบาลวิชาชีพทั้ง 3 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพ

แจ้งสถานพยาบาลปิดทำการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต Read More »

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559

จากการสำรวจสถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 Read More »

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน

ด้วยงานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับแจ้งว่า รถพ

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน Read More »

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตามที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระย

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ด้วยงานบริการสุขภาพ  ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ

ขอเชิญร่วมโครงการวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2559 Read More »