ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศผลการเลือกหอพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่ได้สิ […]

ประกาศผลการเลือกหอพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

เปิดระบบเลือกหอพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่มีควา

เปิดระบบเลือกหอพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่มีควา

ประกาศผลการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาปัจจุบัน) Read More »

ช่องทางการตรวจสอบคะแนนความดี และยืนยันสิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565

ช่องทางการตรวจสอบคะแนนความดีและยืนยันสิทธิ์การสมัครอยู่

ช่องทางการตรวจสอบคะแนนความดี และยืนยันสิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมที่ใช้ในการสมัครหอพักนักศึกษาปัจจุบัน เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2565

[highlight color=”red”]*เฉพาะนักศึกษาปัจจุบ

กิจกรรมที่ใช้ในการสมัครหอพักนักศึกษาปัจจุบัน เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2565 Read More »

การคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบัน เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2565

[highlight color=”red”]*เฉพาะนักศึกษาปัจจุบ

การคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบัน เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2565 Read More »

ปฏิทินขั้นตอนการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

[highlight color=”red”]*เฉพาะนักศึกษาปัจจุบ

ปฏิทินขั้นตอนการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) Read More »

แบนเนอร์-อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงลานจอดรถ

รักษาการแทนอธิการบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงในเขตหอพักนักศึกษาพร้อมดำริให้ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำร

รักษาการแทนอธิการบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงในเขตหอพักนักศึกษาพร้อมดำริให้ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ Read More »

การเข้าร่วมกิจกรรม 5ส และจิตอาสาพัฒนาหอพัก (บันทึก 6 คะแนนความดี)

ด้วยหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานให้หอพักเป็นแหล่ง

การเข้าร่วมกิจกรรม 5ส และจิตอาสาพัฒนาหอพัก (บันทึก 6 คะแนนความดี) Read More »

กิจกรรม 5ส และจิตอาสา สำหรับนักศึกษาหอพักที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน

ด้วยหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานให้หอพักเป็นแหล่ง

กิจกรรม 5ส และจิตอาสา สำหรับนักศึกษาหอพักที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน Read More »