Breaking News
Home / wp08

wp08

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #4

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น เพื่อให้แกนนำมีข้อมูล และทักษะในการเข้าไปดูแลและเข้าถึงปัญหาของเพื่อนนักศึกษา

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »

ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ  “ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต” ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ประกาศด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการปฏิบัติงานระหว่างศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีค่าตอบแทน 30 บาท/ชั่วโมง ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนักศึกษาช่วยงาน เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมง

Read More »

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิชา (หรือตัวแทน) ทุกหน่วยกิจกรรมตอบแบบสำรวจ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลการติดต่อองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ นักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้นั้น หากนักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีความประสงค์จะยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเรื่อง แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 คำร้องขอแต่งกายของนักศึกษา คำร้องขอแต่งกายของบัณฑิต

Read More »

วิธีปรับเว็บ WordPress ที่ใช้ Theme Sahifa เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชการที่ 9

เนื่องในช่วงที่รัฐบาลรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐแสดงความไว้อาลัย ก่อนพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกของหน่วยงานที่ใช้ WebTool : WordPress ที่ใช้ธีม Sahifa พัฒนาเว็บไซต์องค์กร จึงขอแจ้งวิธีการในการปรับเว็บไซต์ให้แสดงสี ขาว-ดำ อย่างง่าย ดังนี้ 1. ทำการ ยกเลิกการใช้เครื่องมือเขียนเนื้อหา CKEditor ไปที่ Plugins > Installed Plugins 2. คลิ้ก Deactivate ที่ Plugin ชื่อ CKEditor for WordPress 3. ที่เมนู Appearance > Widgets 4. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าในส่วนของ Widgets 5. เลือกที่ Widgets ชื่อ Text เพื่อกำหนดสคริปเพิ่มเติม 6. คลิ้ก Widget Text และเลือกส่วนที่จะเพิ่ม …

Read More »