Breaking News
Home / wp08

wp08

ค่าย “หนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2561 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60xxxxxx) ประจำปีการศึกษา 2560  รุ่นที่  5  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ประกาศสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ตามที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการ (งานทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2560 และมีนักศึกษาสนใจสมัครเป็นจำนวนมากนั้น

Read More »

บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต วันที่ 1 (21 กุมภาพันธ์ 2561)

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอท่าศาลา และ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เปิดรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ประสานงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา

Read More »

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรม มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาเป็นการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด นั้น

Read More »

ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและรองประธานกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก และตัวแทนของมหาวิทยาลัย

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหาร Plus Center

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 หรือ Plus Center ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

Read More »

Cheer Leader ซ้อมลีดก่อนกีฬาสีภายใน 2560

นักศึกษาผู้นำเชียร์ (Cheer Leader) ซ้อมนำเชียร์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

น้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์ สนามที่ 2

น้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ นักกีฬาจักรยานทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์ สนามที่ 2 รายการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2561 ทั้งนี้ น้องพลอยเพิ่งคว้าแชมป์สนามที่ 1 มาเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่สนามแข่ง จ.พะเยา

Read More »

จิตอาสาพัฒนาลานไทร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 70 คนร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่บริเวณลานไทร อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อบูรณะให้พื้นที่บริเวณนี้อยู่ในสภาพดีเหมาะแก่การทำกิจกรรม พบปะของกลุ่มนักศึกษา

Read More »

กิจกรรมฟื้น-คืนจำปาขอม รอบองค์พระธาตุ

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ  ร่วมกิจกรรมฟื้น-คืนจำปาขอม รอบองค์พระธาตุ

Read More »