ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึ […]

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเป็นอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมท

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) Read More »

ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ &nbs

ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต Read More »

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิ

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา Read More »

ข้อมูล รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ถึง พี่บัณฑิต ทุกท่าน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในพิธีพระรา

ข้อมูล รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AW

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

อบรม 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่น มุ่งสู่ความสำเร็จ

งานบริการสวัสดิการ (บริการแนะแนว) ร่วมกับแกนนำ WULoveca

อบรม 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่น มุ่งสู่ความสำเร็จ Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญก

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560 Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนต

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครน

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” Read More »