ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปรการศึกษา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวกวินสรา สุดใจ (สำนักวิชาศิลปศาสตร์)
2. นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
3. นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
4. นางสาววรัญญา สังข์ทอง (สำนักวิชาการจัดการ)
5. นายสุกฤษฏิ์ โมสิโก (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวัพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ดูประกาศมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.