ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559

จากการสำรวจสถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ […]

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 Read More »

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน

ด้วยงานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับแจ้งว่า รถพ

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสู

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์ Read More »

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

เนื่องจากในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชา

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึก

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ทุกคน

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เ

ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ทุกคน Read More »

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตามที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระย

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง Read More »

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ปรับระบบการ

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงษ์ ใ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #3

งานแนะแนวส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัด

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #3 Read More »