ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1 […]

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม Read More »

การต่ออายุชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมและสโมสรนักศึกษา เป็นไปต

การต่ออายุชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK

ประกาศรายชื่อรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (4 กรกฎาคม) สมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ในวันที่ 14,21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ โถงล่างอาคารเรียนรวม 5 (นักศึกษาได้รับการบันทึกคะแนนบัณฑิตคนดีจำนวน 5 คะแนนและชั่วโมงจิตอาสา กยศ. 5 ชั่วโมง)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ Read More »

การขึ้นทะเบียนสิทธหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-นักศึกษา-2566

การขึ้นทะเบียนหลักสิทธประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566

การขึ้นทะเบียนหลักสิทธประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดการ

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 Read More »