การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2567

การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2567 (สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 และไม่เคยขอผ่อนผันมาก่อน)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เปิดรับยื่นเอกสารหลักฐานสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ ใช้สิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 โดยนักศึกษาชาย ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ21ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 26 ปี

ขอให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ (ออนไลน์) จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ แยกเอกสารเป็น 2 ชุด และรับรองสำเนาทุกฉบับ

วันเวลาดำเนินการ
กรอกใบคำร้อง ในระบบออนไลน์ และนำส่งเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (2) ชั้น 2 อาคารไทยบุรี

สอบถามเพิ่มเติม งานผ่อนผันทหาร ว่าที่ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา โทรศัพท์ 075-673165

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.