ฝึกซ้อมบัณฑิต

ฝึกซ้อมบัณฑิต

รวมวีดีทัศน์การฝึกซ้อมบัณฑิต (สำหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม)

ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษ […]

รวมวีดีทัศน์การฝึกซ้อมบัณฑิต (สำหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม) Read More »

รวมลิงค์สำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต

รวมลิงค์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต

  จังหวะดนตรี สำหรับฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รวมลิงค์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

(อัพเดท : 21 กันยายน 2565) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

(อัพเดท : 21 กันยายน 2565) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 Read More »

ห้องพักบัณฑิตและห้องฝึกซ้อม อัพเดท 16092565

(อัพเดท:20 กันยายน 2565) ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษ

(อัพเดท:20 กันยายน 2565) ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 Read More »

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

     ด้วยการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่มีวัตถุประสงค์เพื

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ Read More »

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบั

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Read More »

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด Read More »

การบริการที่พักสำหรับบัณฑิต (กรณีพักร่วมกับนักศึกษาหอพักปัจจุบัน)

การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา

การบริการที่พักสำหรับบัณฑิต (กรณีพักร่วมกับนักศึกษาหอพักปัจจุบัน) Read More »