ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร […]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล Read More »

ประกาศด่วน เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. เ

ประกาศด่วน เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

เชิญชวนร่วมเดิน-วิ่ง “อบจ.นครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานส

เชิญชวนร่วมเดิน-วิ่ง “อบจ.นครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 Read More »

เชิญชวนคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค

เชิญชวนคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย Read More »

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็กและเยาวชน Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 11 จ.นครศ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล Read More »

กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2562

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.

กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2562 Read More »