กำหนดการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพประจำภาคการศึกษา 2/2562

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 2/2562 ในระบบ E-studentloan *** ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ย 2562*** รายละเอียดการกรอกข้อมูลตามไฟล์ที่แนบค่ะ

กำหนดพิมพ์แบบยืนยันวงเงินกู้ ภาค 2/2562 พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการจองคิว วัน เวลา ที่กำหนด ตามระบบ คิวออนไลน์ ภายใน วันที่ 5 พ.ย 2562 นี้ เท่านั้น http://dsaapp.wu.ac.th/Queue/default.asp เพื่อพิมพ์แบบยืนยันในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 – 7 พ.ย 2562 ( 16.00-20.30 )
ประเภทผู้กู้ กยศ.ต่อเนื่อง มวล.และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาและสถาบันอื่น

วันที่ 8 พ.ย 2562 (16.00-20.00 )
ประเภทผู้กู้ กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่

วันที่ 9 พ.ย 2562 ( 09.00-17.00 น )
– ประเภท กรอ.รายใหม่ และ กรอ.ต่อเนื่อง

หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาเข้าระบบจองคิวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ เพราะจะใช้รายชื่อจากระบบจองคิวในการพิมพ์แบบยืนยัน ไม่จองคิว ไม่มีรายชื่อ

**สิ่งที่ต้องดำเนินการ **

  1. เข้าจองคิวในระบบ http://dsaapp.wu.ac.th/Queue/default.asp ตาม วัน เวลา ที่กำหนด
  2. เข้ากรอกข้อมูลในระบบ e-studentloan.or.th ภาค 2/2562
    ทุกคนต้องเข้าไป เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผนในหน้าจอของนักศึกษาเอง ตัวอย่างตามคลิปที่แนบ ( ตามนโยบาย ของ กยศ. ) ตาม link https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1559722224
    เมื่อได้เรียนรู้เสร็จแล้ว ให้ พิมพ์ วุฒิบัตร มาส่งในวันที่ พิมพ์แบบยืนยันของนักศึกษาค่ะ ( สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงาน ขอให้ส่งมาพร้อมกับแบบยืนยันภาค 2/2562 )
  3. นักศึกษาผู้กู้ต่อเนื่องจาก มวล. ทั้ง กยศ.และ กรอ. ให้นำสำเนาแบบยืนยันของภาคการศึกษาใดก็ได้ที่เริ่มกู้จาก มวล. เพื่อเป็นหลักฐานในการกรอกวันที่ทำสัญญา
  4. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่จะแจ้ง วันที่ทำสัญญา ในวันที่มาพิมพ์แบบยืนยันค่ะ ( ไม่ต้องนำสำเนาแบบยืนยันมา )

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.