ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 (** เป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- 4 จนจบหลักสูตร** ) เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 และศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล เคมี ปิโตรเคมี การตลาด และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาค 1/2562 ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารที่แนบนี้ (1) ใบสมัครทุนการศึกษา (2) รายละเอียดทุนการศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.