รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ได้ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) และกำหนดให้มีการรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะยากจนและศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000.- บาท ต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวนทุน 125 ทุน

คุณสมบัติ

– นักศึกษาชั้นปีที่ 1
– ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
– ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะยากจน
– มีความประพฤติดี
– ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
– กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศเท่านั้น (รายละเอียดในเอกสาร ตามไฟล์แนบ เอกสารแนบ )

นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ และขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศอย่างครบถ้วนภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านมาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ขอให้แนบทะเบียนบ้านเดิมและทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.