ประกาศด่วน เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีความประพฤติดี
4. คุณสมบัติ อื่นๆ ตามที่แหล่งทุนระบุ
5. นักศึกษาที่สมัครขอทุน ทุกคน ต้องจัดทำคลิป อธิบายสภาพบ้าน ทั้งภายในและภายนอก และครอบครัว (พ่อแม่ พี่น้อง) การประกอบอาชีพ รวมทั้งสถานประกอบการ (ถ้ามี) (เช่น ร้านขายของชำ แผงขายของที่ตลาด ร้านตัดผม ฯลฯ) รวมเวลาไม่เกิน 3 นาที (บันทึกใส่ handy drive นำมาในวันสัมภาษณ์)
6. หากนักศึกษา ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว จะต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย คนละ 20 ชั่วโมง (ทุนการศึกษาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) (รายละเอียดอื่นๆ ต่างกันตามประเภททุนที่ได้รับ)

นักศึกษาสามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ ลิงค์ท้ายข่าว ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
ส่งใบสมัครและลงข้อมูลในระบบ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

นักศึกษาที่สมัครขอทุน ทุกคน ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้ง วันและเวลาสัมภาษณ์ ให้ทราบอีกครั้ง
(รายชื่อทุนการศึกษาทั่วไป ตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา หากประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ให้แนบสำเนาบัตรอวยพร หรือสำเนาจดหมายที่ได้ส่งถึงผู้มอบทุนการศึกษา และใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้นๆ มาด้วย เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3148

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.