ข่าวกิจกรรม

รักษาการแทนรองอธิการบดีสำรวจพื้นที่วางแผนปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตหอพัก

รักษาการแทนรองอธิการบดีสำรวจพื้นที่วางแผนปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตหอพัก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. […]

รักษาการแทนรองอธิการบดีสำรวจพื้นที่วางแผนปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตหอพัก Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำหนดรูปแบบการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำลานธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำหนดรูปแบบการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำลานธรรม

เช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รองศาสรตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำหนดรูปแบบการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำลานธรรม Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงสนามกีฬากลาง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงสนามกีฬากลาง

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราว

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงสนามกีฬากลาง Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมตรวจสอบงานเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมตรวจสอบงานเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศ

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมตรวจสอบงานเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศ Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมวิถีใหม่เพื่อพัฒนานักศึกษาตามหลักค่านิยม 4 ประการ

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมวิถีใหม่เพื่อพัฒนานักศึกษาตามหลักค่านิยม 4 ประการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึ

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมวิถีใหม่เพื่อพัฒนานักศึกษาตามหลักค่านิยม 4 ประการ Read More »

การประชุมเพื่อเตรียมแผนการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564

การประชุมเพื่อเตรียมแผนการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปิยวัชน์ คงอินทร์

การประชุมเพื่อเตรียมแผนการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564 Read More »

การประชุมการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียนของ WU Tutor Center ร่วมกับสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียนของ WU Tutor Center ร่วมกับสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ศูนย์ Tutor Center ร่วมก

การประชุมการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียนของ WU Tutor Center ร่วมกับสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม Smile Club หัวข้อ "เราใช้ชีวิต.... เกินไปหรือเปล่า"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม Smile Club หัวข้อ “เราใช้ชีวิต…. เกินไปหรือเปล่า”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น. ศูนย์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม Smile Club หัวข้อ “เราใช้ชีวิต…. เกินไปหรือเปล่า” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 5”

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์

ศูนย์ Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพ Young DSA ครั้งที่ 5” Read More »

คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พนักงานส่วนกิจการน

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »