ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าประชุม

งานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาท […]

ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าประชุม Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญนักเรียนนักศึกษาทั่วประเ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

ประกาศขอยกเลิกกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 6 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในขณะน

ประกาศขอยกเลิกกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 6 มีนาคม 2563 Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 11 จั

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

สำรวจนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอสำรวจนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเห

สำรวจนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศด่วน รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2562

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจสมัครทุนทำงานพิเศษ ภาคเรีย

ประกาศด่วน รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »