สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavisrus (2019-nCov) ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavisrus (2019-nCov) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอยกเลิกการประกวดวงดนตรีสากล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.