ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 3/2563 จองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก […]

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 3/2563 จองคิวสัมภาษณ์ Read More »

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดรับส

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19

ด้วยในช่วงเดือนเมษายนและวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19 Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้ เตรียม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันเข้าร่วมกิจกรรมสัสดีพบนักศึกษาผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

ส่วนกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาที่ได้ยื่นผ่อนผันทหาร

เชิญชวนนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันเข้าร่วมกิจกรรมสัสดีพบนักศึกษาผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 Read More »

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เป

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563 Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

กรมกิจการผู้ส่งอายุ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคล

เชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครคัดเล

รับสมัครเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564 Read More »