เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy

ด้วยธนาคารออมสิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบการ SMEs Start up ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club โดยมีโครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy กิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท นั้น

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (Walailak Entrepreneurship Development Academy : WEDA) จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวแพรทอง จินดาวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 2922 เบอร์โทรสาร 0 7567 3572 อีเมล์ praethong@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.