ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประเภท […]

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ) Read More »

นักศึกษา มวล. รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพ

นักศึกษา มวล. รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2562 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ม

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 Read More »

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสัมมนาปัจจิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้จำนวน

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสัมมนาปัจจิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2561

นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2561

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2561 Read More »

รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ม

รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 Read More »

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง เจ้าหน

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 Read More »

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการและสวัสดิการ (ด้านทุนการศึกษา) จัดปฐมนิเทศและป

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »