ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทย …

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ Read More »

[ปิดรับแล้ว] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Safe love Safe life”

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับอาสาสมัครแกนนำ WULo …

[ปิดรับแล้ว] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Safe love Safe life” Read More »

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559

จากการสำรวจสถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 Read More »

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน

ด้วยงานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับแจ้งว่า รถพ …

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสู …

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์ Read More »

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

เนื่องจากในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชา …

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึก …

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 Read More »

ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ทุกคน

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เ …

ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ทุกคน Read More »

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตามที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระย …

ประกาศ การให้บริการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่ง Read More »

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ปรับระบบการ …

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน Read More »