Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560

กฟภ.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560 เพื่อเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และจะได้นำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ด้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั้งนี้ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ แข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

Read More »

ขอเชิญประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017( ระหว่าง 8 ก.ย. – 20 พ.ย. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้นถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานภายใน 27 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสาร Zero Tolerance

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเป็นอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.nbtcvolunteers.com หรือ Facebook : NBTC Volunteers 2017 หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (USO) สำนักงาน กสทช. ตึกอำนวยการชั้น 2 ภายใน 13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2482

Read More »

ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ  “ค่ายกล้าประดู่อาสา คืนน้ำคืนชีวิต” ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ประกาศด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการปฏิบัติงานระหว่างศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีค่าตอบแทน 30 บาท/ชั่วโมง ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนักศึกษาช่วยงาน เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมง

Read More »

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิชา (หรือตัวแทน) ทุกหน่วยกิจกรรมตอบแบบสำรวจ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลการติดต่อองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ นักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้นั้น หากนักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีความประสงค์จะยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเรื่อง แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 คำร้องขอแต่งกายของนักศึกษา คำร้องขอแต่งกายของบัณฑิต

Read More »

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Read More »