Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ จ.นครนายก

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีเกรดต่ำกว่า 2.00 ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียน โดยมีนักศึกษาทุนเรียนดี/นักศึกษาอาสาสมัครเป็นพี่ติวเตอร์ ขณะนี้มีการประกาศรายวิชาที่นักศึกษาได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร สามารถช่วยติวได้ ดังรายวิชาต่อไปนี้ BIO-103, BIO-211, BIO-212 PHY-106 FNC-201 CHM-104, CHM-111 โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและลงชื่อเป็นพี่ติวเตอร์ในรายวิชาต่างๆได้ที่ พี่แป้ง ส่วนกิจการนักศึกษา (Plus Center) โทรภายใน 3162 หรือเบอร์มือถือ 099-4042439 ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในการช่วยติวรายวิชา

Read More »

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “สุขที่สุด ในจุดที่เป็น”

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุขที่สุด ในจุดที่เป็น" โดยอาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ หรือ Dr.Fish นักเขียนและวิทยากรมากประสบการณ์ ในวันอังคารที่  1  สิงหาคม  2556  เวลา  17.00-20.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคารไทยบุรี   (นักศึกษาได้รับการบันทึกคะแนนบัณฑิตคนดีจำนวน 3 คะแนน)

Read More »

Plus Center ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน ทุกหลักสูตรที่มีผลการเรียนหรือ GPAX น้อยกว่า 2.00

ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  (หรือ Plus Center) เป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน (การเปิดทบทวนรายวิชาที่นักศึกษาต้องการ)

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read More »

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ได้จัดทำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

Read More »

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา ที่นักศึกษาควรทราบก่อนรับการรักษาพยาบาล

Read More »