ข่าวทุนการศึกษา

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก […]

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2562 Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

ประชุมเลือกหน่วยงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้จัดประชุมชี้แจงหน่ว

ประชุมเลือกหน่วยงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 Read More »

การสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร

การสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย Read More »

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้จัดประชุมนักศึกษ

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ได้เปิดรับสมัครท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2562

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ดำเ

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2562 Read More »

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 Read More »