ข่าวประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์โครงการ Leardership Development Program

เชิญชวนนักกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ บริษัท ซีพี ออลล์

ด้วย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่า […]

เชิญชวนนักกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ บริษัท ซีพี ออลล์ Read More »

รวมลิงค์สำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต

รวมลิงค์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต

  จังหวะดนตรี สำหรับฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รวมลิงค์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

(อัพเดท : 21 กันยายน 2565) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

(อัพเดท : 21 กันยายน 2565) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 Read More »

ห้องพักบัณฑิตและห้องฝึกซ้อม อัพเดท 16092565

(อัพเดท:20 กันยายน 2565) ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษ

(อัพเดท:20 กันยายน 2565) ห้องฝึกซ้อมและห้องพักบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 Read More »

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

     ด้วยการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่มีวัตถุประสงค์เพื

การจัดกิจกรรมและซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ Read More »

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาทั่วไป-1-2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์ป

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

แบนเนอร์-รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย-48-รอบมหกรรม

รับสมัครนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ รอบมหกรรม

ด่วนที่สุดเรื่อง การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหา

รับสมัครนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ รอบมหกรรม Read More »