การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา”

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา”

     วันที่ 8 ตุลาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา”  โดย คุณกอบสุข  อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำทีมงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักศึกษา ตามหลักค่านิยม “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” โดยเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะให้มีความรู้และทักษะที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะการพูดให้ชนะใจสไตล์ผู้นำ” และอาจารย์ทัดดาว รักมาก  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์  บรรยายเรื่อง หลักการพูดและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ   ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ  350 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมร่วมกิจกรรมในระดับดีมากถึงมากที่สุดร้อยละ 93.5

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.