Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก

ลักษณานิเวศ 17 ว่าง 12 ที่

ลักษณานิเวศ 18 ว่าง 16 ที่

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาเลือกหอ/ห้อง ในวันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 12.15 น. ตรงเวลา ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา

2. สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ มีบัตรมาแสดงตน

3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย

4. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ เวลา 13.30 น.

   4.1 เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา"

   4.2 คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"

   4.3 คลิก เลือก "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" และเลือกพิมพ์

   4.4 นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำมายืนยันที่ศูนย์ประสานงานหอพักทันที

**หากไม่มาติดต่อและชำระเงิน ถือว่าะสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้**

**รายชื่อเรียกสำรองรอบที่ 3 สมัครหอพัก **

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกสำรองรอบที่_3_ชาย_2561

เอกสารแนบ : รายชื่อเรียกสำรองรอบที่_3_หญิง_2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *