Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก เรื่อง การบริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศงานหอพัก เรื่อง การบริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศงานหอพัก เรื่อง การบริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560

การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560 ดังนี้

1. บริการที่พักช่วงปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2. บริการที่พักเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์อยู่หอพัก ในปีการศึกษา 2561 โดยเข้าพักในห้องพักของตนเอง

3. นักศึกษาที่พักอาศัยเพื่อการเรียนการสอนนอกตาราง การทำวิจัย การฝึกงาน เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดอัตรา คือ

3.1 ประเภทห้องธรรมดา (Superior)
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน ๆ ละ 30 บาท 
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน ๆ ละ 700 บาท
3.2 ประเภทห้องปรับอากาศ (Deluxe) อาคารลักษณานิเวศ 16 และ 17
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน ๆ ละ 60 บาท 
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน ๆ ละ 1,300 บาท
3.3 ประเภทห้องปรับอากาศ (Suite) อาคารลักษณานิเวศ 18
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน ๆ ละ 50 บาท 
       -อัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน ๆ ละ 1,200 บาท

     นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาก่อนเข้าพัก โดยติดต่อที่สำนักงานหอพักของตนเอง  และนำคำร้องแจ้งยอดชำระเงินนักศึกษาหอพักไปชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มวล.(ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายกิจการหอพักฯ)” เลขที่บัญชี 0-2023097585-4  และนำหลักฐานการชำระเงินยื่นต่อที่ปรึกษาหอพักเพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก

4. นักศึกษาที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายไว้โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยยื่น "แบบคำร้องขออนุญาตเข้าพักหอพักนักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา" ที่ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม ล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 7 วันทำการ

กรณียกเว้นค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องขออนุญาตเข้าพักหอพักนักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา File Word

ดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องขออนุญาตเข้าพักหอพักนักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา File Pdf  

กรณีชำระค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องแจ้งยอดการชำระเงินนักศึกษาหอพัก  

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018**

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *