Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / จำนวนการรับนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักปีการศึกษา 2562

จำนวนการรับนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักปีการศึกษา 2562

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบจำนวนการรับของแต่ละหอพัก อัตราค่าประกันความเสียหายหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.จำนวนการรับนักศึกษาปัจจุบันของแต่ละหอพัก
หอพักหญิง แยกตามหอพัก ดังนี้
-หอพักลักษณานิเวศ 1 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 2 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 3 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 4 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 10 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 11 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 13 จำนวนรับ 210 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 14 จำนวนรับ 108 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 16 จำนวนรับ 218 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 18 จำนวนรับ 240 ที่

หอพักชาย แยกตามหอพัก ดังนี้
-หอพักลักษณานิเวศ 5 จำนวนรับ 250 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 7 จำนวนรับ 165 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 17 จำนวนรับ 220 ที่

2.ค่าประกันความเสียหายหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก
2.1 ค่าประกันความเสียหายหอพัก นักศึกษาที่สมัครเข้าอยู่หอพักตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปทุกหอพัก ต้องชำระค่าประกันความเสียหายหอพัก จำนวน 1,000 บาท และจะได้รับคืนเมื่อไม่ประสงค์จะพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2562
-หอพัก 1,2,3,4,5,7,10,11,13 และ 14 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ 2,000 บาท/คน
-หอพัก 16,17 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ 3,600 บาท/คน
-หอพัก 18 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ 3,300 บาท/คน
 
**แก้ไขข้อมูล 08/05/2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *