Daily Archives: กันยายน 10, 2019

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป …

Read More »

รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »

นักศึกษาหอพักลงชื่อเพื่อยืนยันการอยู่หอพักและชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนที่ 2/2562

งานหอพัก กำหนดให้นักศึกษาหอพักปัจจุบัน ที่มีความปร …

Read More »