Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และนักศึกษาทั่วไปที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 มีดังนี้

1. ไม่ต้องลงชื่อยืนยันการการอยู่หอพัก ในภาคเรียนที่ 2/2562 หากนักศึกษาลงชื่อ จะถือว่านักศึกษาจองห้องพักไว้ นักศึกษาจะถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2562

2. เขียนแบบฟอร์ม ใบลาออกจากหอพัก ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักและบัตรหอพัก และออกจากหอพักก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก <<

3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยก่อนวันออกจากห้องพัก

4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก

5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 5 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 5

6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย

7. หากนักศึกษาออกสหกิจศึกษาและประสงค์จะจองหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ไว้ ให้ลงชื่อยืนยันการอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562 และชำระค่าหอพักให้เรียบร้อยตามประกาศ

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673185 (เวลา 09.00-16.30 น.) **

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *