Home / ฝึกซ้อมบัณฑิต / แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้นั้น

หากบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีความประสงค์จะยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้

โดยบัณฑิตต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงนามบัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต และคณบดีสำนักวิชาที่บัณฑิตจบการศึกษา

นำเอกสารที่ลงนามในช่องที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่งยังงานธุรการส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (วันรายงานตัวบัณฑิต)

คลิก >> ประกาศเรื่อง แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560

คลิก >> คำร้องขอแต่งกายของบัณฑิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *