ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด 2566

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาทต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนการศึกษ […]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาทต่อปี Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2566 Read More »

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม WU Happy Funrun 5 (2 ธันวาคม 66)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม WU Happy Funrun 5 (2 ธันวาคม 66) Read More »

ประกาศเปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ ภาค 2-66

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2/2566

ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึ

เปิดระบบจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 Read More »

สื่อประชาสัมพันธ์-2

ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยาย “การบริจาคโลหิต ดีอย่างไร”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแ

ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยาย “การบริจาคโลหิต ดีอย่างไร” Read More »

แนวทางการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2567

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2567

1. กรอกแบบคำร้องขอผ่อนผัน (ระบบออนไลน์) http://dsalamp.

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2567 Read More »

โรงพยาบาลคู่สัญญาที่นักศึกษาสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลคู่สัญญาที่นักศึกษาสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีโรงพยาบาลคู่สั

โรงพยาบาลคู่สัญญาที่นักศึกษาสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ Read More »

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตุลาคม 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 22566 (1)

ประกาศรับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

กำหนดการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 Read More »