Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการปฏิบัติงานระหว่างศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีค่าตอบแทน 30 บาท/ชั่วโมง ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนักศึกษาช่วยงาน เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมง

Read More »

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิชา (หรือตัวแทน) ทุกหน่วยกิจกรรมตอบแบบสำรวจ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลการติดต่อองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ นักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้นั้น หากนักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีความประสงค์จะยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเรื่อง แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 คำร้องขอแต่งกายของนักศึกษา คำร้องขอแต่งกายของบัณฑิต

Read More »

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Read More »

ข้อมูล รายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ถึง พี่บัณฑิต ทุกท่าน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ https://ces.wu.ac.th/wugraduate/

Read More »

กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life

มาแล้วจ้า กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life วันนี้ทาง Plus Center มีกิจกรรมพี่ชวนน้องติว สอนเทคนิคและทริคดีๆ ในการทำข้อสอบก่อนสอบปลายภาค ชื่อกิจกรรมว่า “ติวฟรีพิชิต A ไฟนอล”  ซึ่งสอนโดยพี่ติวเตอร์ดีกรีนักศึกษาทุนเรียนดี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปรการศึกษา นั้น

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »