ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ SSC และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรอบรบแก่สถาบันภายนอก

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 -17.30 น. ศูนย์ […]

ศูนย์ SSC และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรอบรบแก่สถาบันภายนอก Read More »

ชมรมดนตรีไทย ม.วลัยลักษณ์ ฝึกซ้อมดนตรีไทยกลุ่มภาคใต้ เพื่อแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัย

ชมรมดนตรีไทย ม.วลัยลักษณ์ ฝึกซ้อมดนตรีไทยกลุ่มภาคใต้ เพื่อแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ส่งบุคลากรอบรมเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนกิจการนักศึกษามอบหมายให้ นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้ แล

ม.วลัยลักษณ์ ส่งบุคลากรอบรมเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

นักศึกษาหอพัก ม.วลัยลักษณ์ สนุกสนานกับกิจกรรมเปิดหอสัมพันธ์และลานชาวหอ 2563

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

นักศึกษาหอพัก ม.วลัยลักษณ์ สนุกสนานกับกิจกรรมเปิดหอสัมพันธ์และลานชาวหอ 2563 Read More »

ศูนย์ SSC ร่วมกิจกรรม “การดูแลใจเพื่อการเติบโตภายในสู่การให้แก่คนรอบข้าง”

ศูนย์ Smile & Smart Center (SSC) ส่วนกิจการนักศึกษา

ศูนย์ SSC ร่วมกิจกรรม “การดูแลใจเพื่อการเติบโตภายในสู่การให้แก่คนรอบข้าง” Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนักศึกษาเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาล

ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนักศึกษาเสียชีวิต Read More »

ศูนย์จิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ฟื้นฟูพื่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยวลัยล

ศูนย์จิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ฟื้นฟูพื่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Read More »

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รายรอบมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักศึกษาจิตอาสาและพนักงานของ

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รายรอบมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ Read More »